Metabolism

Metabolismul reprezintă totalitatea transformărilor biochimice 22 și energetice care au loc în țesuturile organismului viu. Metabolismul este un proces complex, ce implică schimburi de materii și energii, și care include două procese (simultane) opuse:

 • catabolism / dezasimilație - totalitatea proceselor chimice de degradare a substanțelor apei se produce în special ruperea legăturilor dintre atomii de carbon, din moleculele diferitelor substanțe; acest tip de reacții este însoțit de eliberare de energie (reacție exergonice).
 • anabolism / asimilație - procesele chimice de biosinteză a substanțelor ce intră în alcătuirea materiei vii. Reacțiile anabolice se caracterizează prin consum de energie și se numesc reacții endergonice.

După rolul jucat în biologia organismelor, metabolismul este clasificat în:

 • Metabolism primar sau fundamental, care este implicat direct, esențial în menținerea vieții organismelor și plantelor.
 • Metabolism secundar sau lăturalnic, care este implicat în producerea de substanțe "neesențiale" vieții (de ex., pigmenți, alcaloizi, antibiotici agenți etc.).

Energia necesară proceselor de biosinteză provine în cea mai mare parte din desfacerea legăturilor macroergice ale diferiților compuși. În funcție de capacitatea de producere a energiei, organismele se împart în :

 • autotrofe (greacă autos=însuși; trophe=hrană) - organisme care își sintetizează substanțele organice necesare din substanțe anorganice, prin procesul de fotosinteză și chemosinteză.
 • heterotrofe (greacă heteros=diferit; trophe=hrană) - organisme care își asigură hrana folosind substanțe sintetizate de alte organisme (acestea pot fi microfage, fitofage sau zoofage).

Catabolismul și anabolismul se desfășoară printr-o succesiune a numeroase reacții chimice: hidroliză, hidrogenare, deshidratare, decarboxilare, dezaminare, transaminare, esterificare, condensare, polimerizare.

Tipuri de reacții metabolice

Catabolism/Dezasimilație

 • Glicogenoliză - transformarea glicogenului în glucoză
 • Glicoliză - transformarea glucozei în piruvat și ATP
 • Fosforilarea oxidativă
 • Degradarea glucidelor prin ciclul pentozofosfaților (numit și șuntul hexozomonofosfatului)
 • Proteic - hidroliza proteinelor în aminoacizi
 • Degradări fermentative:
  • Fermentația anaeroba:
  • Fermentația aerobă:
   • Fermentația acetică
   • Fermentația citrică, succinică și malică
   • Fermentația oxalică
 • Calea acidului mevalonic

Anabolism/Asimilație

 • Glicogeneza - formarea glicogenului din glucoză prin procesul de hidroliză
 • Gluconeogeneza - formarea glucozei din proteine și grăsimi
 • Fotosinteza - sintetizarea substanțelor organice complexe din substanțe minerale cu ajutorul luminii
 • Sinteza porfirinelor

Metabolismul medicamentelor și xenobioticelor

Metabolismul substanțelor medicamentoase și a altor xenobiotice include două căi principale de metabolism:

 • Citocromul P450
 • Calea flavinmonooxigenazelor

Metabolismul azotului

Metabolismul azotului este reprezentat de:

Metabolism energetic - proces metabolic prin care se eliberează energie, datorita scindării substantelor proprii celulelor organismului in substanțe simple.

Metabolism plastic - totalitatea reacțiilor care contribuie la construcția celulei. (Din gr. plasticos - modelat, sculptat). Exemple de metabolism plastic: fotosinteza, chimiosinteza, biosinteza proteinelor.

Bibliografie

 • A. Lehninger, Biochimie generală, Editura Tehnică, 1981
 • V. Ranga I.T. Exarcu, Anatomia și fiziologia omului, Editura Medicală, 1970
 • "MDNeolog", 2007, pag. 175, 593. (Florin Marcu)


v  d  m
Metabolism (Catabolism, Anabolism)
General
Biosinteză  • Cale metabolică  • Rețea metabolică  • Grupe nutriționale primare  • Metabolit
Metabolismul
energetic
Acceptorii de electroni sunt alții decât oxigenul
Căi
specifice
Metabolismul proteic
Sinteză proteică  • Catabolismul proteic
Metabolismul glucidic
(Catabolismul
și anabolismul glucidic)
Uman
Calea pentozo-fosfat  • Fructoliză  • Galactoliză
Glicozilare (N-linkată  • O-linkată)
Non-uman
Fotosinteză  • Fotosinteză anoxigenică  • Chemosinteză  • Fixarea carbonului
Metabolismul xilozei  • Radiotrofism
Metabolismul lipidic
(Lipoliză, Lipogeneză)
Metabolismul acizilor grași
Degradarea acizilor grași (Beta-oxidare)  • Sinteza acizilor grași
Altele
Metabolismul steroidelor  • Metabolismul sfingolipidelor  • Metabolismul eicosanoidelor  • Cetogeneză
Sinteză de aminoacid  • Ciclul ureei
Metabolismul
nucleotidelor
Metabolismul purinelor  • Nucleotide salvage  • Metabolismul pirimidinelor
Altele
Metabolismul metalelor (Metabolismul fierului la om  • Metabolismul etanolului)
 • Familii biochimice : glucide
  • alcooli
  • glicoproteine
  • glicozide
 • lipide
  • eicosanoide
  • acizi grași / intermediates
  • gliceride
  • fosfolipide
  • sfingolipide
  • steroizi
 • acizi nucleici
  • constituenți / intermediates
 • proteine
  • Aminoacizi / intermediates
 • tetrapiroli / intermediates
v  d  m
Concepte în farmacologie
Liganzi
Excitare
Inhibare
Antagonist  • Agonist invers  • Inhibitor enzimatic
Alte concepte
Medicament  • Farmacofor  • Neurotransmițător  • Principiu activ
Cholinergic synapse.svg
Farmacocinetică
Eliberare  • Absorbție intestinală  • Distribuție  • Metabolizare  • Eliminare (Clearance plasmatic)  • Toxicitate
Parametri
Doză de încărcare  • Volum de distribuție  • Viteză de perfuzare  • Timp de înjumătățire  • Legare de proteine plasmatice  • Biodisponibilitate
Farmacodinamică
Efect pe receptor
Receptor  • Mecanism de acțiune
Parametri
Eficacitate  • Potență (EC50, IC50, ED50, LD50, TD50)  • Indice terapeutic  • Afinitate
Domenii conexe
Biologie celulară  • Chimie farmaceutică  • Farmacoepidemiologie  • Farmacogenomică  • Fiziologie  • Medicină  • Științe farmaceutice  • Toxicologie
Altele
Bactericid  • Bacteriostatic  • Dependență  • Toleranță  • Tahifilaxie  • Rezistență  • Rezistență la antibiotice
Listă de medicamente  • Lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății
Control de autoritate
 • BNF: cb119383963 (data)
 • GND: 4057699-1
 • LCCN: sh85084016
 • NKC: ph115265